Obraz versus terorismus – chaos versus stabilita?

by Anna Dorňáková

Přiznejme si, že léto je v mnoha ohledech lepší, než podzim. Listí se nachází převážně na stromech, a nikoliv všude okolo, sluníčko nás nejen ohřeje, ale zároveň, když už máme tu smůlu, že musíme jít do práce, pohybujeme se zpravidla za světla. Ale i tak to podzim musel vyhrát – začala totiž další série diskusí o vizuální kultuře Fresh Eye. A ani v nových prostorách Petrohradská kolektiv FE nemění svůj záměr zkoumat ze všech stran obrazy, se kterými se denně setkáváme. V říjnu se naši tři hosté zaměřili na hojně artikulované téma terorismu.

Politolog Ondřej Ditrych si z počátku večera položil otázku, kdy a za jakých okolností došlo k ustavení dominantního obrazu teroristy v naší politické představivosti. Na rozdíl od Waltera Laqueura a Davida Rapoporta, kteří zastávají hledisko, podle nějž se terorismus ve společnosti vyskytuje takřka odnepaměti a pouze na sebe bere různé podoby – od útoků hašašínů v 11. století po vlnu separatistického terorismu ve druhé polovině 20. století – Ondřej Ditrych předpokládá, že dominantní obraz teroristy, s nímž se setkáváme dnes, se ustavuje až ve 30. letech 20. století. Spouštěčem pro debaty o podobách terorismu se stal atentát na jugoslávského krále Alexandra roku 1934. Výsledkem těchto diskusí se o tři roky později stal první pokus o definici terorismu z pera Společností národů.

Terorismus a stabilita jako příbuzní

Zatímco se však tehdejší definice zaobírala převážně terorismem ve formě atentátů na politickou reprezentaci a útoky vůči skupinám lidí na veřejných prostranstvích, dnešní terorismus může přijímat i záludnější a na první pohled hůře rozpoznatelnou podobu, kterou je jisté splývání obrazu s událostí.

dscf0181

V tomto procesu neustále se opakující a ze všech stran útočící obrazy teroristických činů ztrácejí svou funkci reprezentace, a samy se stávají aktem terorismu. Pachatelé pak s touto skutečností cíleně pracují, když pro své činy často pečlivě propracovávají scénografii.

Strach, který děsivá podívaná vyvolává, se navíc promítá zpětně do vnitřní politické situace terorismem více či méně zasažených států. Vyvolává pnutí po stabilizaci prostřednictvím nejrůznějších opatření z kategorie suverénní moci a napomáhá vzniku biometrického státu.

Strach i další psychologické aspekty vnímání terorismu byly tématem druhé mluvčí FE večera psycholožky Veroniky Fajmonové. Emoce, které v nás probouzí teroristické činy, jsou zakotveny v psychologických mechanismech, jež jsou v podstatě všem lidem společné a které ovlivňují vnímání reality. Mechanismy, k nimž patří negativní zkreslení, (jež můžeme nejlépe sledovat v mediální produkci a které vychází z předpokladu, že negativní události jsou pro publikum přitažlivější), vliv náhodnosti teroristických útoků, pocit nejen osobního, ale i společenského ohrožení a heuristické, zkratkovité, nahlížení na problém, v němž se dokonale neorientujeme, mohou dohromady vést k výraznému nadhodnocování rizika teroristického útoku.

dscf0230

Konečným výsledkem takto nastavených psychologických mechanismů však není pouze zmiňovaný strach, ale hned v závěsu za ním také vztek – emoce, jež diktují rychlá, a často hrubá řešení, ať už se jedná o diskriminaci „nebezpečných“ menšin, zdůrazňování role silného leadera či uzavírání vnitřních hranic a dobrovolné vzdávání se části osobních svobod. Obloukem se tak vracíme zpět ke kořenům biometrického státu.

Bílé ruce a bílá cenzura

Jako třetího hosta FE představil Terezu Reichovou, autorku dokumentárního filmu Manuál na výrobu teroristy, který Reichová představila jako svůj absolventský snímek na FAMU. Režisérka v dokumentu natáčeném v ulicích Baskicka vyšla z ideje, nechat si o separatistickém hnutí ETA a španělském antiteroristickém zákoně vyprávět nejen od místních, ale také od všudypřítomných graffiti. Manos blancas, bílé obtisky rukou na místech krveprolití, stejně jako bílou barvou cenzurované separatistické nápisy na zdech totiž o tamější situaci prozradí více, než by se na první pohled mohlo zdát.

dscf0245

Už jste se pokochali fotografickou galerií z říjnového večera, přečetli všechny související texty, dodívali se na Manuál na výrobu teroristy a teď už jen napjatě čekáte na příští Fresh Eye? Vězte, že se bude konat již 15. listopadu od 19 hodin, opět na půdě Petrohradská kolektiv. Tématem budou subkultury, takže načešte pankáče, oprašte lolitkovské sukně a vyrazte za námi.