» Obraz versus kult celebrit a stars

Někteří lidé si na stánku koupí časopis kvůli hvězdě vyfocené na obálce. Jiní se vám vyznají ze slabosti pro Youtubery. Kdo je celebrita? Jakou roli hrají stars a jejich obrazy v naší společnosti? Fresh Eye se na jubilejním, padesátém večeru podíval na téma celebrit z teoretického i praktického úhlu pohledu.

Teoretickou část večera zahájila mediální teoretička Markéta Štechová. Ve svém příspěvku se odrazila od pojmů celebrity a stars, jež definoval australský sociolog David Marshall. Stars známe z filmů, v první řadě si je spojujeme s jejich prací. Naopak celebrity jsou podle Marshalla produktem televize, v níž prezentují převážně pouze sami sebe.

Marshall v tomto kontextu upozorňuje na odlišné vztahy, které si k těmto dvěma kategoriím veřejných tváří pěstujeme: fanouškovská identifikace se stars se zakládá nejčastěji na obdivu. Naproti tomu k celebritám pociťujeme identifikaci spíše sympatetickou, neboť celebrity nám nabízejí snazší možnost ztotožnění. Typickým příkladem tohoto jevu jsou Youtubeři, o nichž na březnovém Fresh Eye pohovořil Matyáš Frydrych, projektový manažer marketingové agentury Get Boost.

Základ úspěchu Youtube celebrit vidí Frydrych právě v autentičnosti a zdánlivé dosažitelnosti osobností, které se na platformě prezentují – v atributech, které lze položit do kontrastu k „nedosažitelným“ stars.

Zloději pozornosti

Celebritami se v průběhu 20. století zabývali mnozí filosofové. Daniel J. Boorstin označoval celebrity za pseudoudálosti – osobnosti vytvářené médii a známé pro svou známost. Walter Benjamin a Jean Baudrillard upozorňovali na skutečnost, že pozornost, kterou bychom mohli věnovat důležitým problémům, často investujeme raději do sledování simulakrální reality celebrit, což ve svém důsledku může otevírat cestu širokým možnostem ideologického zneužití.

Problém lze však vidět také z opačného úhlu pohledu: celebrity mohou díky své známosti přitahovat pozornost k marginalizovaným tématům, a fungovat tak spíše jako demokratizující element ve společnosti. A i na life stylové magazíny, o nichž na Fresh Eye pohovořila Adéla Vedralová, novinářka časopisu Glanc, lze tímto prizmatem pohlížet jako na zprostředkovatele témat, kterým by čtenáři pozornost běžně vůbec nevěnovali.

A na co bude Fresh Eye upírat svůj čerstvý pohled příště? 16. květen bude patřit tématu filosofie médií a s ním zahraničnímu hostu, tentokrát profesoru Berndu Herzogenrathovi.> archiv