» Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Předmětem této diplomové práce je výzkum reklamních a street artových obrazů, jakožto součásti městské vizuální kultury. Práce je zaměřena na to, jaké motivy a jaká témata se ve veřejných prostorech českých měst vyskytují, jakým způsobem tyto obrazy dotváří vizualitu města, jak se navzájem doplňují a co vypovídají o soudobé české společnosti.

Hlavní metodou sběru dat je fotodokumentace obrazů ve veřejných prostorech českých měst. K odhalení implicitních významů v obrazech je v této práci využita sémiotická analýza tak, jak ji chápe Daniel Chandler.

Čtěte celou práci Elišky Střelkové

 > archiv