» Obraz podle Davida Bordwella

David Bordwell (*1947) je filmový teoretik, který ve druhé polovině minulého století vytvořil nový směr uvažování o filmu. Směr dostal jméno neoformalismus1. Bordwell čerpá z ruského formalismu (přebírá např. termíny fabule, syžet či retardace), zasazuje ho však do rámce kognitivní psychologie. Tento rámec umožňuje Bordwelovi zkoumat nejen struktury filmového díla, ale i vliv těchto struktur na vnímání filmového diváka. Ten se tak spolu se strukturou díla dostává do centra Bordwellova zájmu.

Mentální aktivity, kterými divák prochází při sledování díla, Bordwell popisuje ve své knize „Narration in the fiction film“, zejména vkapitolách „The Viewer ́s Activity“ a „Principles of Narration“.

V teoretické části této práce se pokusíme vyložit Bordwellovu argumentaci, v praktické části Bordwellovy koncepty aplikujeme na rozbor konkrétního díla.

Číst celou práci (Pdf)> archiv