» O experimentálním i tradičním zkoumání obrazů napříč obory. Konference Na viděnou 2

Druhý ročník konference Na viděnou mohli příznivci studia vizuální kultury a meziborových přesahů navštívit v říjnu 2018 v prostorách kina Ponrepo. Nabitý program složený z doktorandských příspěvků, panelu profesionálních týmů a závěrečné guest lecture Krešimira Purgara shrnuje ve svém reportu pro odborný časopis Mediální studia zakladatelka a vedoucí platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye, Andrea Hrůzová. Jakými způsoby domácí odborníci napříč společenskovědními a uměleckými obory přistupují ke studiu obrazové kultury, na základě jakých témat a pomocí jakých metod se na tomto poli setkávají a jaké strategie v rovině profesionální spolupráce a prezentace badatelských výstupů volí?> archiv