» Mapa jako cesta k obrazu reality

V příspěvku budou v úvodní části představena teoretická východiska celé problematiky (schéma realita a její obraz, schéma teorie informace, teorie mapového jazyka, mapová stylistika). Následně budou na řadě příkladů představeny možnosti kreativity a uplatnění estetické funkce v kartografických dílech. Mimo jiné si autor klade otázky, do jaké míry může výtvarné umění inspirovat tvůrce mapy, jak mohou výtvarníci a kartografové spolupracovat atd.

Prezentace (Pdf)

Kreativita v kartografii (Pdf)

http://www.jackdaniel.cz/estetika/

Projekt mapové kreativity:

http://www.jackdaniel.cz/estetika/maps-creativity

Galerie prací:
rok 2007
rok 2008
rok 2009> archiv