» Mají obrazy vždycky pravdu aneb Fresh Eye o Fresh Eye

Co je cílem Fresh Eye a proč nestačí se jen na obrazy dívat, ale neméně zajímavé je snažit se nad nimi uvažovat v co nejširším kontextu? Zakladatelka projektu Fresh Eye Andrea Průchová popisovala jeho význam v pořadu Čajovna na rozhlasové stanici Český rozhlas – Vltava.


„Pyšníme se tím, že jsme jediným kulturně orientovaným projektem, který se šířeji na veřejnosti snaží reflektovat obor vizuální kultury,“ říká v rozhovoru Andrea Průchová. Námětem přednáškových večerů Fresh Eye jsou zejména vizuální fenomény současné popkultury. Na ty se paradoxně nelze tak jednoduše „jen“ dívat, „jen“ je naskenovat očima. Respektive aby to pro nás zdánlivě jednoduché bylo, někdo jiný musel vynaložit nemalé úsilí.

Andrea jako příklad uvádí plakát lákající na večírek – lze se podrobně zabývat jeho kompozicí, barevností, cílovou skupinou. „To vše lze začít problematizovat. A o to nám jde – narušit klamný pocit transparence obrazu,“ říká Andrea Průchová.

Samotný příklad plakátu je však sám o sobě nesmírně reduktivní a ukazuje pouze hodně populární část vizuální kultury spjatou s analýzou a marketingem. To, co je důležité, je, že obrazy jsou všude kolem nás v různých podobách: ať už jde o obrazy hmotné, digitální, mentální… Naši společnost si představujeme též jako obraz, obraz vládne i matematice a přírodním vědám a má potenciál propojovat lidi i vědní disciplíny. To je ostatně podstatou samotných vizuálních studií.

Role Fresh Eye je tedy s ohledem na řečené významná nejenom při organizování přednášek spojující teoretiky s „lidmi z praxe“, ale také při kultivaci prostředí českých vizuálních studií a vytváření sítě lidí schopných kriticky uvažovat o problematice obrazu.

Platforma Fresh Eye také nabízí semináře pro střední školy, jejichž námětem je mimo jiné rozbor reklamních sdělení. Dále připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Labyrint vydání knihy Způsoby vidění a organizuje studentskou soutěž Call for Papers. K účasti v ní jsou srdečně zváni všichni, koho zajímají obrazy doslova ze všech úhlů pohledu.> archiv