» Luděk Pešek a space art

Autorka diplomové práce si klade za cíl zmapovat životní a uměleckou cestu Luďka Peška, jednoho ze zakladatelů tzv. space artu (kosmického realismu). V Česku je Luděk Pešek téměř neznámým umělcem, zejména z toho důvodu, že třicet let žil a pracoval ve Švýcarsku.

Luděk Pešek (*1919 Československo; † 1999 Švýcarsko) byl významným malířem, ilustrátorem, spisovatelem a fotografem. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a stal se členem Svazu českých výtvarných umělců, ze kterého byl v roce 1971 vyloučen spolu s dalšími umělci, kteří po sovětské intervenci v roce 1968 zůstali mimo území ČSSR.

Práce Veroniky Polnické, již obhájila na Filozofické fakultě Jihočeské univerzy, se zaměří na bližší studium děl Luďka Peška, jež tvořil během doby, kdy žil v tehdejším Československu. Dále se autorka zabývá analýzou obrazů ze sbírek Alšovy jihočeské galerie a dalších galerií v rámci České republiky, kde se obrazy tohoto umělce nachází a které se svým charakterem vztahují k jeho druhé životní i umělecké fázi. Tato etapa byla započata po roce 1968, kdy odešel z rodné vlasti do Švýcarska a věnoval se malířskému zachycení planet sluneční soustavy, převážně Marsu, surreálným kompozicím a dalším tématům.

Závěrem vznikla stylová charakteristika Peškova umění s pomocí analýzy české tvorby a tvorby v exilu. Zároveň by také měl být položen základ pro vytvoření kompletní biografie, která pojme obě životní etapy tohoto umělce.

Diplomovou práci Veroniky Polnické najdete zde >>>

 

 > archiv