» Komparace komiksových stripů v časopisu Respekt

Po roce 2000 se v České republice začíná pomalu rozplývat představa, že komiks rovná se Superman nebo Čtyřlístek. Aktivně v současnosti působí tzv. Generace nula, tedy generace autorů, která byla, na rozdíl od generací předešlých, formována porevolučním přísunem domácích i zahraničních komiksů.

Nezanedbatelný vliv na kultivaci publika v oblasti komiksu mají také sdělovací prostředky. Nejedná se přitom pouze o tematicky zaměřené fanouškovské časopisy, ale o periodika určená pro širší veřejnost a soustředěná na širší okruh zájmů.

 

wach3

Tradiční „baštou“ komiksu je u nás časopis Reflex, díky jeho dlouholetému publikování komiksu Zelený Raoul. Ve své práci se však autorka rozhodla zaměřit na časopis Respekt. Mj. proto, že komiks v tomto týdeníku není zdaleka tak exponovaný.

Vzhledem k tomu, že se při vytváření komiksového stripu za dobu existence tohoto týdeníku vystřídalo několik autorů, lze se navíc podívat na to, zda a jak se vzájemně liší jejich kreslířský styl a také na to, jaká témata si tito autoři vybírají. Poté, co práce stručně shrne historii českého komiksu, přejde k sémiotické analýze komiksových stripů. Čtěte celou práci Anny Dorňákové

Text je výstupem předmětu Úvod do vizuální komunikace na FSV UK

 > archiv