» Kampaň proti neziskovým organizacím v Maďarsku se zaměřením na legislativu „Stop Soros“

Bakalářská práce Veroniky Skoupé obhájená v roce 2021 na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zabývá neziskovým sektorem v Maďarsku a vývojem přístupu k nevládním organizacím vlády v letech 2010–2018. Hlavním cílem práce je představit průběh vedení negativní kampaně v časovém rozmezí od nástupu Viktora Orbána a strany Fidesz k moci po volbách v roce 2010 až po přijetí legislativy „Stop Soros“, a analyzovat dopady zákonů na fungování neziskových organizací v Maďarsku.

„V Maďarsku, kde od roku 2010 postupně dochází k oslabování základních principů liberální demokracie, bývají neziskové organizace označovány za jedny z posledních otevřených kanálů kritické diskuse ohledně toho, co současná vláda dělá. Organizace hájící lidská práva jsou zároveň již několik let vystavovány veřejné kritice ze strany politiků maďarské vládní koalice a stigmatizaci v médiích. Podléhají zbytečně omezujícím právním předpisům, zastrašování, neodůvodněnému vyšetřování a překážkám ve financování. Součástí této dlouhodobé kampaně bylo také přijetí řady právních opatření, která zúžila prostor pro občanskou společnost a ovlivnila prostředí, ve kterém neziskové organizace a její pracovníci vykonávají své aktivity. Mezi tato opatření patří i legislativa z června roku 2018, která bývá nazývána jako ‚Stop Soros‘ a která kriminalizuje aktivity neziskových organizací v oblasti pomoci přistěhovalcům. Série útoků na neziskové organizace ze strany vlády ideově zapadá do procesu, který Viktor Orbán v roce 2014 definoval jako ‚budování neliberálního státu‘, ve kterém liberalismus nemá zastávat dominantní roli, ale správa země má být vykonávána na základě zvláštního národního přístupu.”

Těmito slovy otevírá Veronika Skoupá třaskavé téma své bakalářská práce, která se zabývá neziskovým sektorem v Maďarsku a vývojem přístupu k nevládním organizacím ze strany maďarské vlády v letech 2010–2018. Kampaň předně cílí na organizace kritické vůči maďarské vládě, organizace podporované ze zahraničí, hájící lidská práva a provozující aktivity v oblasti migrace. Významným milníkem práce je pak rok 2015 a s ním spojená migrační krize, která se stala politickým tématem. Hlasitá kritika i vládní rétorika se střetávají o symbolická téma. Jak se v průběhu let 2010–2018 vyvíjel přístup maďarské vlády vůči neziskovým organizacím? Jaké dopady na fungování neziskových organizací mělo přijetí legislativy „Stop Soros“? Bakalářkou práci Veroniky Skoupé čtěte zde.

Jak jsou na tom kritické hlasy v Maďarsku dnes? Jakou šanci má kritické myšlení, kritické psaní? Platforma Fresh Eye ve spolupráci s Cenou Věry Jirousové přináší českému publiku online program Obraz versus kritika, jehož hostem bude GERGELY NAGY s přednáškou Maďarsko. Ponurý příběh přinášející záblesk naděje. Program pronesený v angličtině proběhne 26. 10 v 19.00 prostřednictvím YouTube kanálu platformy Fresh Eye, na kterém se budou moct divačky a diváci zapojit do diskuze.> archiv