» Jeremiah’s Vanishing New York

Od roku 2007 upozorňuje Jeremiah Moss na svém blogu na proměny New Yorku. Jeremiah’s Vanishing New York je svým způsobem kronikou, do které autor zaznamenává konkrétní případy změn, které kolem sebe sleduje a na kterých modeluje mechanismy, které je způsobují a provázejí. Kultovní blog psaný z pohledu obhájce původního charakteru města zastupuje jednu z poloh uvažování o fenoménu gentrifikace.

Pod pseudonymem Jeremiah Moss píše spisovatel a psychoanalytik Griffin Hansbury od roku 2007 kultovní blog, ve kterém se v pravidelnosti přibližně dvou příspěvků za týden věnuje proměnám města, jehož původní charakter postupně vymazává strašák tzv. gentrifikace. Samotný autor pro situaci v NYC užívá pojmu hypergentrifikace, který spojuje s konkrétními případy, ve kterých malé podniky, klasické obchody či lokální služby až příliš rychle nahrazují developerské projekty, velká kreativní centra, luxusní rezidence nebo kancelářské budovy. Moss komentuje proměny ve městě z levicové pozice – na nové projekty, které přilákaly nízké ceny nájmů a které způsobily jejich dramatické zvyšování, nahlíží s despektem, který s nadsázkou předává ve svých příspěvcích. Na lokálních případech představuje východiska některých teoretiků a předkládá detailní příklady podružných jevů, které hypergentrifikaci provázejí.

Obhájce původních struktur města se stal v průběhu let hvězdou – blog se stal podkladem k napsání knihy Vanishing New York: How a Great City Lost Its Soul, která vyšla v roce 2017. Jeremiah Moss nadále prochází čtvrtěmi od Lower East Side a Chelsea až po Harlem a Williamsburg, dokumentuje stav, ve které se NYC nachází, zjišťuje, kdo v konkrétních lokalitách sídlil a kdo jej v brzké budoucnosti nahradí. Podtitul blogu snad nejvýstižněji popisuje jeho přístup: THE BOOK OF LAMENTATIONS: A BITTERLY NOSTALGIC LOOK AT A CITY IN THE PROCESS OF GOING EXTINCT.

Lamentovat, hájit, polemizovat, diskutovat můžete i Vy, neboť příští z přednáškových večerů Fresh Eye se bude zabývat obrazy gentrifikace. V prostoru CAMP – Centra pro městské plánování a architekturu proběhne 9. 10. od 19 hodin tematický blok přednášek s účastí zahraničního hosta. Všichni jste srdečně zváni!> archiv