Islámský stát a videa poprav stětím: Efekt meziskupinového násilí na důvěryhodnost ve světě mnohočetných modernit

by Dan Řezníček

Videa poprav stětím produkovaná Islámským státem je možné studovat jako multimediální propagandu, která příznivcům IS působivě prezentuje upřímnou odhodlanost bojovat za fundamentalistickou modernitu realizovanou v projektu chalífátu. Dan Řezníček mediální reprezentaci a dopad poprav stětím zkoumá a analyzuje ve své diplomové práci obhájené roku 2018 na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

‚Dne 19. srpna 2014 se na internetu objevilo video, které celému světu ukazovalo, jak do černého oblečení zahalený bojovník Islámského státu (IS), později přezdívaný džihádista John, zlověstně postává za pokleknutým Američanem Jamesem Foleym oděným do oranžové vězeňské kombinézy. Foley před kamerami pronesl „svá“ poslední, USA zatracující slova, která následně džihádista John doplnil vlastním komentářem. Pak k Foleymu přikročil a začal mu nožem řezat krk. Svůj násilný čin odůvodňoval prohlášením, že dokud bude vláda USA pokračovat v náletech proti muslimům, bojovníci IS nepřestanou stínat hlavy zajatcům ze západních zemí: „Už nebojujete se vzpourou. Jsme Islámská armáda a stát, který byl celosvětově uznán velkým počtem muslimů. Takže jakákoli agrese vůči Islámskému státu je agrese vůči všem muslimům všech životních cest, kteří přijali Islámský chalífát jako svého vůdce,“ („ISIS beheading American James Wright Foley“ [Video]).‘

Popisem videa zachycujícího Foleyho smrt, které dominovalo hned další den všem světovým médiím, uvádí Dan Řezníček svou diplomovou práci reagující na nárůst počtu videí tohoto charakteru. Jakkoli se mohly obrazy dekapitace od svého mediálního nástupu zdát jako děsivý jev, který západnímu publiku přinejlepším ilustroval podoby náboženského fanatismu, jenž zachvátil Irák a Sýrii, pro sympatizanty IS mají videa poprav jiný význam související s propagandou a náborem. S pomocí diskurzivní analýzy časopisu Dabiq autor v práci prokázal, že IS s popravami stětím spojil tři témata (nálety na muslimy, násilné ničení rodin, arogance západních vlád), pomocí kterých vykresluje své nepřátele jako zavrženíhodné padouchy, proti nimž je nutné bojovat všemi prostředky.

Cílem druhé části práce bylo vytvořit vysvětlení využívající psychologický mechanismus odpovídající na otázku, proč a jak by násilí prezentované ve videích poprav stětím mohlo efektivně pomáhat IS a jeho propagandistické činnosti. Teoretickým východiskem byl model CREDs (credibility enhancing displays) a s ním spojený koncept důvěryhodnosti. Autor prokázal, že „provádění meziskupinového násilí kongruentního s násilnými promluvami o nečlenech zvyšuje důvěryhodnost daného násilníka. Násilné CREDs poprav stětím tedy teoreticky komunikují upřímnost bojovníků IS, čímž se z nich v očích příznivců stávají prestižní jedinci, jejichž představy a chování je vhodné přejmout.“ Videa poprav stětím tak mohou být rovněž faktorem, který přispíval k přísunu bojovníků do IS vzhledem k přirozené potřebě člověka aktivně vyhledávat blízkost prestižních jedinců.

Tématu násilí je věnovaný i další z přednáškových večerů Fresh Eye. Obraz versus násilí proběhne 13. 11. 2018 od 19 hodin v prostoru Petrohradská kolektiv. Jste srdečně zváni.