» Idea humanity v dokumentární fotografii

Slovo dokument má svůj původ v latinském slově docēre, jež znamená učit. Dokumentární fotografie by nás tedy měla být schopna něčemu naučit. Co nás může tento druh fotografie naučit o člověku? Někteří z nejznámějších teoretiků, mimo jiné Flusser a Sontagová, jsou velice skeptičtí vůči schopnostem fotografie. Cílem této práce je zjistit, zdali můžeme tento postoj potvrdit či vyvrátit. Pokusím se prozkoumat fotografie ze dvou hledisek – fotografie jakožto znak a fotografie jakožto nositel myšlenek. Poslední kapitola se zaměřuje na amatérskou fotografii? Náleží jí nějaká specifická vlastnost, jež ji vyděluje od ostatních druhů dokumentární fotografie?

Číst obrazovou přílohu
Prohlédnout obrazovou přílohu> archiv