» Grafický design ve veřejném prostoru

Teoretická část začíná zamyšlením nad funkcí grafického designu ve veřejném prostoru. Následuje rešerše s vlastní dokumentací grafického designu v Belgii, kde autorka absolvovala roční stáž a kde byla práce nepřímo započata.

Další část se věnuje tématu vizuálního smogu a rešerši projektů na toto téma. Stěžejní část pak tvoří subjektivní výzkum části centra města Brna a hledání hlavních faktorů, kvůli kterým vizuální smog vzniká.

Pomocí těchto faktorů pak byla vytvořena Mapa vizuálního smogu dané lokality jako pokus o rozklíčování a lepší uchopení hlavních problémů.

Praktická část je postavena jako hledání východiska ze situace a začíná rozvedením poznatků a úvah pramenících z Mapy. Jde o vizuálních revitalizaci problematické části centra Brna, vizuální zpřístupnění hlavních myšlenek pramenících z Mapy pomocí retuší provozoven a experimentální pokus o řešení klíčových problémů v podobě návrhu online aplikace

Čtěte celou práci Veroniky Novákové

Práce vznikla v ateliéru grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.> archiv