» Fake images of the SARS-CoV-2 coronavirus in the communication of information at the beginning of the first Covid-19 pandemic

V souvislosti s pandemií COVID-19 se v mediálním prostředí na globální úrovni objevilo množství vědeckých, nevědeckých a pseudovědeckých zobrazení. Virové onemocnění se stalo virální informací předávanou obrazy, které konzumoval ve stejný moment celý svět. Studie zkoumá referenční vyobrazení koronaviru a tendenci užívat zkreslující nebo dokonce zavádějící ilustrace namísto vědeckých zobrazení.

Dvojice vědců z Ústavu audiovizuální komunikace a reklamy z Univerzity v Barceloně Celia Andreu-Sánchez a Miguel-Ángel Martín-Pascual, publikovala v květnu 2020 v časopise El profesional de la información studii týkající se zobrazování koronaviru v médiích. „Nebojujeme pouze s epidemií, bojujeme s infodemií.“ („We’re not just figting an epidemic; we’re fighting an infodemic.“, Adhanom-Ghebreyesus, 2020). S odkazem na novotvar, který vzniknul v reakci na informační přetlak jara 2020, vědci prohlašují, že „používání nesprávných a lživých obrazů koronaviru SARS- CoV-2 je manifestací infodemie.“ Obrazová opora, která doplňuje texty týkající se vědeckého tématu, totiž přímo ovlivňuje, jakou váhu široká veřejnost vědecké informaci přisuzuje. (McCabe; Castel, 2008; Keehner; Mayberry; Fischer, 2011).

Autoři studie sbírali obrazy od 10. do 16. března 2020 – tedy na začátku pandemie, kdy však již existovala celá řada široce dostupných vědeckých zobrazení koronaviru. Pod pojmy SARS-CoV-2 a Covid-19 na internetu nalezli 71 různých vypodobení, která posuzovali na základě zdroje a vlastností (fotografie nebo ilustrace, černobílé nebo barevné, 2D či 3D). Podle výsledků v médiích převládaly falešné obrazy nebo imaginární vyobrazení koronaviru Covid-19 s výjimkou těch, které byly publikovány v encyklopediích a vědeckých pojednáních. Koronavirus byl nejčastěji zobrazen jako retušovaná trojrozměrná barevná ilustrace. V mnoha případech se jednalo o obrazy virů zvířat nebo alespoň obrazy barevně přizpůsobené interiérům zpravodajských studií. „Velký počet rekonstrukcí SARS-CoV-2 vytvořil chiméru desinformace, která je stále více vzdálena od vzhledu skutečného koronaviru, který způsobuje Covid-19,“ uvádějí Andreu-Sánchez a Martín-Pascual s poznámkou: „… Jak by se nám líbilo, kdybychom byli o jiném typu závažného obsahu informováni za použití falešných ilustrací?“

O obrazech a zkušenosti krize přijďte diskutovat VEN na dvůr Petrohradská kolektiv, kde se odehraje další z programů Fresh Eye. Tematický večer Obraz versus krize proběhne 18. 6. od 19:00. Těšíme se na shledanou.> archiv