» Facebook: sociální síť jako prostor pro umění

Esej Marie Meixnerové z roku 2013 zveřejněný na stránkách internetového časopisu 25fps pojednává o využívání Facebooku jako uměleckého média a místa pro umění. To, že se umělci dívají na profily kolegů častěji než na jejich díla, totiž nemusí být nutně ve vzájemném rozporu.

Facebook jako umělecký projekt sám o sobě ve svém starším textu podrobuje zkoumání Marie Meixnerová, která se ve své teoretické praxi věnuje zejména podobám net-artu. Využívání uživatelského profilu k uměleckým aktivitám estetického a konceptuálního rázu představuje na množství příkladů a přístupů. Řada umělců využívá sociální sítě nejen k sebepropagaci, ale také jako publikum pro své živé facebookové performance a další specifické formy net artu, existující v prostředí facebooku (tzv. „facebook-based net art“, máme-li následovat logiku tvoření názvů jako internet-based art, web-based art, youtube-based net art, laptop-based art apod.), nebo jako materiál pro své internetové práce. (Maixnerová, 2013) Snahu o dosahování uspokojivých hodnot v dosahu těchto uměleckých obsahů komentuje takto: „Otázku, jakým způsobem snaha ‚zalíbit se‘ ovlivňuje použité estetické tropy, případně vede k agregování prefabrikovaných obsahů s vysokou pravděpodobností ‚oblíbenosti‘ na úkor uměleckého obsahu díla, je nutno si klást individuálně. Právě tudy totiž vede tušená hranice mezi uživatelem a umělcem, mezi uměním a memem, případně, velmi velmi nadsazeně nadhozeno, net artovým mainstreamem a tím ‚skutečným uměním‘. Jak totiž, jak pevně věřím, vyplývá z tohoto textu, na facebooku zdaleka neproliferuje jen pop net art nebo digital art, ale také jeho více experimentální formy, facebook-based net art konceptuální, site specific, či net art extenzivně využívající procesů remediace.

O virtuálních výstavních prostorech pohovoří Marie Meixnerová i v doktorandském panelu konference Na viděnou II. Příspěvek pojednávající o projektu Unleashing Screensaver, ve kterém se nosným médiem a prostorem k prezentaci a vzdělávání stává spořič obrazovky, přednese ve středu 17. 10. v kině Ponrepo, kde ve 14 hodin začíná úvodní část konference.

 > archiv