» Co si přečíst k říjnovému večeru „Obraz versus architektura“?

Jaký je mediální a fotografický obraz současné architektury?
22. 10. 2013 od 18.00 hodin v Trafo Studiu
Co si přečíst k říjnovému večeru „Obraz versus architektura“?

Fresh Eye pod vedením Architecture Institute in Prague ARCHIP doporučuje následující publikace a články:
Tichá, Jana (2009): Architektura: Tělo nebo obraz? Praha: Zlatý řez.
Tichá, Jana (2001): Architektura na prahu informačního věku. Praha: Zlatý řez.
Tichá, Jana (2006): Architektura v informačním věku. Praha: Zlatý řez.
Kratochvíl, Petr (2005): O smyslu a interpretaci architektury. Praha: VŠUP.
Pallasmaa, Juhani (2012): Oči kůže. Architektura a smysly. Zlín: Archa.
Williams, Richard (2007): Architektura ve vizuální kultuře in Filipová, Marta; Rampley, Matthew (eds.): Možnosti vizuální studií. Obrazy – texty – interpretace. S. 49 – 62. Brno: Barrister & Principal.
Pištěk, Petr (2007): Kýč a architektura. A2 kulturní čtrnáctideník č. 46/2007.> archiv