Autorství a aktérství na české Wikipedii

by Štěpán Sedláček

Virtuální prostor české mutace Wikipedie skrývá mechanismy, které se ve své diplomové práci obhájené na FHS UK v roce 2017 snaží odkrýt Štěpán Sedláček. Etnografický výzkum z oblasti digitální antropologie nabízí sondu do fungování největší encyklopedie a zabývá se otázkou, kdy se z jejího aktéra stává autor a co taková role vůbec znamená.

„G: Logos založil Dodo~cswiki před zhruba 12 lety. Celkem se na něm podílelo zhruba 40 uživatelů. Dobrá polovina z nich jsou roboti. Žádná debata se o článku nevede.“ Tak zní jedna z vět úvodního rozhovoru, kterým Štěpán Sedláček uvádí čtenáře do své netypicky pojaté diplomové práce, která je sondou do fungování české wikipedie, její vnitřní architektury a sítě lidí, kterou kolem sebe vytváří a kteří vytváří ji. Autor se v mnoha částech opírá o díla B. Latoura a M. Foucaulta, přičemž uvádí, že „Wikipedii lze mimo jiné nahlížet také jako panoptikon a prostor disciplinace, kde neplatí nějaká formální vystupňovaná hierarchie, ale existuje řada mocenských rozdílů a distinkcí.“ Za ústřední metodu si zvolil „etnografování“ přizpůsobené povaze zkoumaného terénu – zdrojem se mu stala i fyzická setkání wikipedistů, protokoly z arbitráží či polo-strukturované rozhovory.

S důrazem na architekturu a infrastrukturu zkoumané platformy autor tematizuje českou Wikipedii jako virtuální komunitu, jež kultivuje projekt společné tvorby, který utváří řada lidských i mimo-lidských aktérů – od uživatelů, čtenářů, editorů, přes softwary a roboty-kyborgy až po algoritmy, kódy, servery, zákony, pravidla či nadace. Oponent práce uvádí, že „česká Wikipedie v duchu latourovského rozumění představuje příklad spíše ontologicky heterogenního aktérství coby kvality architektury prostoru než vlastnost a kapacitu jednotlivých lidí.“

Další přednáškový večer Fresh Eye – tentokrát na téma Obraz versus dohled – proběhne v úterý 20. 3. 2018 od 19 hodin v prostorách Petrohradská kolektiv. Všichni jste srdečně zváni!