» Apropriace a recyklace mediálních obrazů

Práce Apropriace a recyklace mediálních obrazů se zabývá tím, jakými způsoby se mediální obrazy dostávají mimo svůj původní kontext a jak tento proces mění jejich funkci a významy. Sestává ze tří částí.

 

První část čtenáře seznamuje s metodou apropriace a recyklace, a to jak s jejími počátky, tak i s jejími specifiky. Druhá část se zabývá tím, co jsou ikony a jak je využívá umění. K tomu je nejdříve potřeba uvést základní sémiotické pojmy, abych se dále mohla věnovat tomu, jak se posouvá význam a jak fungují mediální ikony.

Ve třetí části se autorka věnuje konkrétním případům apropriace a recyklace, které jsou podle charakteru rozděleny do jednotlivých podtémat malířství, politická ikonografie, modely a autorovo promítnutí sebe sama do fotografických ikon.

Čtvrtá část se zabývá apropriací a recyklací mediálních obrazů ve vztahu k autorským právům. Zahrnuje podkapitoly o českém autorském právu i o licencích Creative Commons, o teoretických návrzích svobodné kultury a o konkrétních případech apropriace zajímavých z hlediska porušení autorských práv.

 

Čtěte celou práci Ivety Černé. Podívejte se na obrazové přílohy.> archiv