» Agnès Varda amidst Images. Sensuous Theory and Strategies of Resistance in Feminist Cinema

V roce 2018 uvedl polský časopis Władza Sądzenia své čtrnácté číslo v anglickém jazyce s tématem Feminism against oppression and domination. Mezi uvedenými texty publikovala svůj esej Agnès Varda amidst Images. Sensuous Theory and Strategies of Resistance in Feminist Cinema i vedoucí oboru Film a vizuální kultura Varšavské univerzity Paulina Kwiatkowska.

Publikovaná esej se zabývá filmem Agnès Varda Agnesiny pláže (Les plages d’Agnès, 2008) z perspektivy smyslové teorie. Smyslovou teorii filmu (Sensuous Theory) v uplynulých dvou desetiletích intenzivně rozvíjely vědkyně jako Vivian Sobchack, Laura U. Marks, Linda Williams a Martine Beugnet. Jedná se o reakci na „krizi okulocentrických teorií, které spoléhají na přesvědčení, že v procesu vnímání filmového obrazu je dominantním smyslem zrak.“ Smyslová teorie zdůrazňuje tělesná a smyslová spojení s filmem jako takovým i jeho divákem. Kwiatkowska uvádí „A co víc, může být považována za kritický, ale i nenápadný pokus otestovat feministickou filmovou teorii 70. let, jejíž podstatná část byla postavena – například v raných spisech Laury Mulvey – na problematickém postavení pohledu ve filmu a souvisejících fetišistických a voyeurských schématech.“ Smyslová teorie dle autorky volá po multisenzorickém přehodnocení filmového média a pojetí filmového diváka. Z tohoto pohledu obraz není pouze k tomu, aby byl viděn a divák není vystaven pouze silným vizuálním (a sluchovým) podnětům. Smysl, který autorka eseje uvádí jako nejzajímavější a hodný probádání, je v prvé řadě hmat a s ním související dotek. Dívání se je prezentováno jako zkušenost – obraz je uvažován jako komplexní a afektivní.

Otázky tělesnosti a smyslovosti samotného režiséra či režisérky jsou však z perspektivy předkládané teorie spíše opomíjeny. A právě tento aspekt považuje autorka eseje za obzvláště zajímavý, protože umožňuje přehodnotit problematiku tvůrčích strategií žen ve filmu a položit si otázky o významu a postavení smyslového zapojení režisérky do filmové produkce. Kwiatkowska se zaměřuje na film Agnesiny pláže (Les plages d’Agnès, 2008), neboť Varda používá film jako způsob zkoumání vlastního života a umění v kontextu dějin kinematografie druhé poloviny 20. století. Prostřednictvím filmu analyzuje status ženské režisérky, zdůrazňujíc tělesné, smyslné a afektivní souvislosti s filmem jako takovým.

Autorku eseje zajímá, zda režisérčina tělesnost a její fyziologická a senzorická zkušenost působí na tvorbu postav a jejich charakter, zda ovlivňují jak je zobrazován svět a jak je vystavěn samotný film. Může se toto zapojení stát vědomou taktikou odporu proti dominantním narativním a vizuálním strukturám „mužského filmu“? Umožňuje jí plněji se vyjádřit a specifikovat své vlastní postavení vůči konkrétnímu filmu a historii kinematografie? Je vnímání těchto filmů ženskými divačkami závislé na nějakém konkrétním tělesném spojení?

Esej Pauliny Kwiatkowske čtěte zde. Poslední snímek režisérky VARDA PODLE AGNÉS / Varda by Agnés budete mít možnost zhlédnout v pondělí 28. 6. 2021 od 20.30 ve velkém sále kina Světozor. Projekce je součástí cyklu Kulturní války, který spolu s Fresh Eye uvádí cyklus Dokumentární pondělí a projekt ArtMap.> archiv