» Vliv koloniální minulosti na zpravodajství Francie a Británie 21. století

Jak koloniální minulost Francie a Británie ovlivňuje současný obraz světa, se kterým se setkávají konzumenti tamních médií? Diplomová práce Média a prostor: vliv koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie ukazuje, že zpravodajství těchto zemí stále věnuje svým bývalým koloniím větší prostor než územím pod dřívější nadvládou druhého státu.

Vazba na minulost je tak stále patrná a odráží se ve zpravodajských hodnotách, byť oba národy přisuzovaly své imperiální minulosti odlišný význam. Pro Brity byla existence impéria součástí národní identity a Francouzi se naopak rádi stavěli do role nositele civilizační mise, oba národy ale musely chtě nechtě ze svých konceptů ustoupit s velmi nejednoznačnými výsledky. Období navazující na dekolonizaci přineslo mateřským zemím problémy, jejichž důsledky jsou dodnes živé. Milióny přistěhovalců z bývalých držav dodnes utváří kulturní barvitost Británie a Francie a problémy imigrantských komunit se stávají potencionální nášlapnou minou ukrytou pod povrchem.” píše autorka analýzy Hana Brádková.

Její diplomová práce se zabývá vlivem koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie v letech 2009-2012. Ústřední pozornost je věnována vybraným koloniím a frekvenci jejich zmiňování na internetových serverech Skynews.com a France24.fr.

Z pilotního průzkumu vyšlo najevo, že například pro Velkou Británii neexistuje značný rozdíl v tom, zda je země bývalou kolonií Francie či Nizozemska. U Francie analogický vztah ve stejné intenzitě ale autorka nenašla. Příčinou může být například interní redakční úzus limitující počet článků o určité události v případě britského serveru.

Z dat získaných ze zpravodajského portálu France24 konkrétně zjistila, že mezi lety 2009 až 2012 zde byly všechny vybrané státy (zahrnující tedy i bývalé britské kolonie) zmíněny 6 867 krát. Z tohoto čísla jich 4 119 náleželo bývalým francouzským koloniím, naopak 2 748 se týkalo států nacházejících se v minulosti v područí Británie. Ze všech vybraných států se 60 % zmínek týká bývalých kolonií Francie, naopak 40 % zmínek obsahuje názvy států bývalých kolonií Británie.

U států severní Afriky, jakými jsou Alžírsko, Maroko a Tunisko, můžeme zaznamenat výrazný meziroční nárůst v počtu zmínek mezi lety 2010 a 2011, který je způsoben událostmi tzv. Arabského jara. Naopak státy bývalé Indočíny (Vietnam, Laos, Kambodža), které jsou Francii geograficky a kulturně vzdálené, zaujímají jen necelá 3 % všech zmínek.

Na rozdíl od F24 je na britském Sky News již na první pohled patrné, že zmínek o bývalých koloniích Británie bylo generováno více. Pouze jedna čtvrtina všech zmínek se týkala bývalých kolonií Francie. Téměř stejný počet zmínek jako o všech bývalých koloniích Francie patří jediné bývalé britské kolonii – Pákistánu. Přesně polovina celkového počtu zmínek přísluší bývalé „perle impéria“, tedy Indii spolu s Pákistánem a Bangladéšem. Největší pozornost si vysloužilo období letních povodní v Pákistánu v roce 2010 a následně události v Indii v prosinci 2012.

Chcete-li se o živoucích podobách koloniální minulosti dozvědět více, navštivte tematický večer Obraz versus Třetí svět, který se koná 24.11. 2015 v 19 hodin v Prámu.> archiv